12.03.00 - 1 comment

Demi Cinta


sumpah demi...cinta
teu aya nu lian
pangeusina hate
ngan ukur salira

sumpah demi...cinta
nandangan salira
nu minuhan hate
ngan ukur sali....ra


ngabentang ngalangit rasa
ngarah jadi tahat kacinta
janji hate rek satia salami...na


hate teu bisa...., jauh ti.....salira
kumalayang rasa , mikasono cinta

moal ingkar..... , janji cinta
ngan ukur salira... , panungtungan cinta.....
cinta nua saeunyana cinta


*********
sumpah demi...cinta
nandangan salira
nu minuhan hate
ngan ukur sali....ra


ngabentang ngalangit rasa
ngarah jadi tahat kacinta
janji hate rek satia salami...na


hate teu bisa...., jauh ti.....salira
kumalayang rasa , mikasono cinta


moal ingkar..... , janji cinta
ngan ukur salira... , panungtungan cinta.....
cinta nua saeunyana cinta


hate teu bisa...., jauh ti.....salira
kumalayang rasa , mikasono cinta

moal ingkar..... , janji cinta
ngan ukur salira... , panungtungan cinta.....
cinta nua saeunyana cinta

1 komentar:

halimpu pisan kawihna :'(

Posting Komentar