11.11.00 - No comments

Manuk Dadali

Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang
Meberkeun jangjangna bangun taya karingrang
Sukuna ranggaos reujeung pamatukna ngeluk
Ngapak mega bari hiberna tarik nyuruwuk

Curug Panganten


Tuh Diditu , dilebah pudunan pisan
Kuring kungsi , pada pada kedal lisan
Neundeun asih, arek silih pikahe…man
Nya didinya ligarna , cinta munggaran

Nya didinya, di Curug Panganten
Aya asih Aya jangji anu paten
Rerendengan lir anu anyar panganten
Kanyataan ieu mah , lain impian

Curug panganten, curug panganten
Di curug panganten, aya jangji anu paten
Curug panganten, curug panganten
Di curug panganten, aya jangji anu paten

Pangandaran

Harita basa usum halodo panjang
Calik paduduaan
Dina samak salambar
Hmmm saksina bulan anu sapotong
Hmmm saksina bentang anu baranang

Aya kasono aya katresna
Aya kadeudeuh aya kanyaah
Ngabagi rasa bungah jeung bagja duaan

06.58.00 - No comments

Cing Cangkeling

Dengkleung dengdek buah kopi raranggeuyan
Keun anu dewek ulah pati di heureuyan

Cing cangkeling manuk cingkleung cindeten
Plos ka kolong bapak satar buleneng

Kleung dengdek buah kopi rarang geuyan
Keun anu dewek ulah pati di heureuyan

Cing cangkeling manuk cingkleung cindeten
Plos ka kolong bapa satar buleneng