Aduh Manis


Duh-duh Aduh manis
kimanjang imut nu gandang
deudeuh karaosna
asih sumanding miheman

gening tumerapna
rasa cinta geugeut pageuh
moal bisa hilap
cinta urang di tutugan

Duh-duh Aduh manis
kabandang imut nu gandang
matak kapi gandrung
nu tetep eujeung imutna

tambah kapi can-cang
mun pa amprok silih pencrong
aduh aduh manis
pageuhkeun cinta duaan

langkung sae diteuteugan
nu mantes imut kareueut
soca deudeuh neuteup seukeut
pameunteu anu marahmay

dua ati pada surti
maheutkeun deudeuh ka meumeut
babarengan numbang tineung sauyunan


0 komentar:

Posting Komentar